Discover the Power of Queen Bees and the Science of Insemination.

Inseminering av bier har blitt utført siden 1920-tallet. Teknikken har ikke blitt særlig utvidet da den er tidkrevende. Vi tester våre bier over to år for å selektere ut bikuber/linjer som ikke egner seg for videre avl. Vi tester biene på temperament, styrke og honningutbytte. Noen av de viktigste punktene vi tester for er overlevelse og motstand mot varroa-midd og tilhørende virus.

Inseminering er en god prosess for å oppnå rask fremgang i avlen. Ved å ha full kontroll på både mor og far, kan vi garantere rene raser med ønskede egenskaper. Inseminering er imidlertid tidkrevende for birøkteren.

Vi avler på droner og dronninger. Dronene holdes i en egen kube hvor de blir klekket i en yngelkasse. Deretter merkes de og slippes ut på paringsflyvning. Når de er kjønnsmodne, blir de samlet inn og brukt til å hente avlsmateriale.

Inseminering